Passé : de ofrivilliga pensionärerna inbundenSvenska, 2016