Partneringboken : när, hur och varför drivs samverkansentreprenader danskt bandSvenska, 2020