Paradoxen Poe : Edgar Allan Poe som inspiratör och föregångare danskt bandSvenska, 2019