Pappalogi : handbok för pappor från produktionssex till vab pocketSvenska, 2015