"På något sätt är vi med om att skapa världen på nytt..." : 21 texter om att jobba med konst och kultur pocketSvenska, 2016