På ett annat sätt : mina erfarenheter av Aspergers syndrom - ett autismspektrumtillstånd inbundenSvenska, 2013