Oumbärlig rådgifvare för hvarje hem : en lättfattlig handbok för hvarje husmoder att rådfråga häftadSvenska, 2008