Otvetstvennost organov publichnoj vlasti: pravovoe regulirovanie i pravoprimenitelnaja praktika. Uchebnik dlja magistrov häftadRyska, 2017