Ordonnantie Des Coninghs Op Het Reglement Van Sijne Munte (1652) pocketNederländska, 2009