Ord&Bild 3(2010) Litteratur & genre pamphletSvenska, 2010