Opmerkingen Over De Huwelijksplichten Van Art. 161 Burg. Wetb. ... häftadNederländska, 2010