On Historicizing Epistemology halvklotbandEngelska, 2010