Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde flexbandSvenska, 2021