Omvårdnad på avancerad nivå - - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt) flexbandSvenska, 2013