Omställningens tid : tiillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid danskt bandSvenska, 2012