Ogoola Karuta - diktspel med svenska dikter 1598-1931 övrigtSvenska, 2012