OEI 75 - 76: NATURBEGREPPET [EKOEI] pamphletSvenska, 2017