Och ett skepp med sju segel och femti kanoner ska försvinna med mig pocketSvenska, 2014