Och ett skepp med sju segel och femti kanoner ska försvinna med mig inbundenSvenska, 2013