Oboroten s ukazkoj.Bytovaja khimija inbundenRyska, 2010