Nybyggares dagliga leverne : nybyggare i Vilhelmina i mitten av 1800-talet inbundenSvenska, 1999