Nordiska väsen. Skräckrollspel i 1800 talets Norden inbundenSvenska, 2020