Nirasha Chhodo Sukh Se Jiyo storpocketBengali, 2014