Netradicionnaya tribotehnika. Nekotorye itogi razvitiya v Rossii häftadRyska, 2018