Nelly Rapp i Bergakungens sal inbundenSvenska, 2016