Nelepoe v russkoj literature. Istoricheskij anekdot v tekstakh pisatelej inbundenRyska, 2020