Nekromantikerns krig. D. 5, Endspiel pocketSvenska, 2017