Negotiating the World Economy pocketEngelska, 2000