Negotiating the World Economy inbundenEngelska, 2000