Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket Okänt formatEngelska, 2016