När sista strofen klingat ut mp3 på cdSvenska, 2020