När dykaren lämnar sina kläder pocketSvenska, 2019