När dykaren lämnar sina kläder danskt bandSvenska, 2018