Naemnyj rabotnik v sovremennoj Rossii inbundenRyska, 2015