Mystiska skolan. Anden i glaset inbundenSvenska, 2014