My Lady Of The Chimney Corner pocketEngelska, 2007