Monumenta Historiae Danicae. Historiske Kildeskrifter Og Bearbejdelser AF Dansk Historie Isaer Fra Det 16 Aarhundrede. Udgivne AF Dr H. R. Andet Bind pocketDanska, 2011