Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä häftadFinska, 2016