Molitvoslov na kazhdyj den sedmitsy inbundenRyska, 2018