Modiga Rut och julkapellet danskt bandSvenska, 2014