Modiga Rut och äppelresan danskt bandSvenska, 2015