Moderna tegeldetaljer : med teglets materialitet som utgångspunkt danskt bandSvenska, 2008