Minnen från glömskans städer inbundenSvenska, 2023