Miljø Øresund 1991. Undersøgelse af konsekvenser for havmiljøet af en fast forbindelse over Øresund, KM 4.2. BILAG 1: KORTLÆGNING AF MARINBIOLOGISKE FORHOLD I ØRESUND häftadDanska, 1991