Mikhail Lifshits. Sobranie sochinenij. V 2 tomakh. Tom 1 inbundenRyska, 2015