Metteborgs öden och äventyr i första, andra och tredje klassen (Polska) inbundenPolska, 2017