Metodhandbok för förskolechefer och rektorer häftadSvenska, 2016