Mellan två krig : Saddams fall och IS födelse inbundenSvenska, 2018