Mein allererstes Malbuch. Fahrzeuge övrigtTyska, 2020