Meibion Afradlon a Chymeriadau Eraill häftadWelsh, 2004